Wanneer is BHV verplicht?

In ieder bedrijf is het zaak dat er veilig gewerkt kan worden. Mocht zich echter toch een noodsituatie voordoen dat is het belangrijk dat er mensen aanwezig zijn op de werkvloer die kunnen ingrijpen en de werknemers in veiligheid kunnen brengen of ze kunnen behandelen tot de hulpdiensten aanwezig zijn. Daarom geldt voor ieder bedrijf in Nederland een BHV verplichting.

BHV in huis is altijd verstandig

BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening en met uitzondering van een echte eenmanszaak is het verplicht altijd een Bhv’er te hebben. Krijg je als eenmanszaak regelmatig mensen over de vloer dan is het zeker aan te raden zelf ook een BHV certificaat te behalen.

Zorg altijd voor voldoende Bhv’ers op de vloer

Ondanks dat de Nederlandse wet voorschrijft dat er altijd iemand aanwezig dient te zijn op de werkvloer met een BHV certificaat wordt er niet aangegeven hoeveel dit er dienen te zijn. Dit mag je als bedrijf zelf bepalen maar het is wijsheid om genoeg mensen in dienst te hebben die het certificaat hebben zodat iedereen in geval van een calamiteit ook geholpen kan worden. Hoe meer mensen je in dienst hebt, hoe meer Bhv’ers er dienen te zijn.

Houd rekening met verschillende diensten

Het is zaak dat je er altijd voor zorgt dat er minimaal twee mensen aanwezig zijn met een dergelijk certificaat. Zorg er ook voor dat er tijdens alle diensten voldoende Bhv’ers aanwezig zijn. Dit waarborgt namelijk de veiligheid van de werknemers.

Fris de kennis op tijd op

Een BHV certificaat is een jaar geldig en dient ieder jaar hernieuwd te worden. Dit is bij wet verplicht maar het is ook goed voor de Bhv’er zelf om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van BHV. Om het certificaat te kunnen verlengen volg je als Bhv’er een herhalingscursus.