Energielabel C voor kantoren: wat houdt het precies in?

Je hoort er veel over: Label C-kantoren worden verplicht. Veel kantoren zullen vanaf 2023 daadwerkelijk Energielabel C nodig hebben. Maar wat is het energielabel in uw kantoor? Het werkt door een energielabel op te nemen voor het kantoor dat bekend staat als EPAU. Het EPAU Certificaat (Energie Prestatie Advies Nut) is een energielabel voor utiliteitsgebouwen. Dit EPAU-certificaat bewijst hoe energiezuinig het gebouw is. Dit energielabel kantoor geeft het kantoor ook duidelijk aan welke energiebesparende maatregelen moeten worden genomen of welke maatregelen mogelijk zijn. EPAU is voor eigenaren van bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen, waaronder: B. Kantoor, verkoop, huur of oplevering is vereist.

Wat betekend utiliteit?

De term “utiliteitsgebouw” is een algemene term voor specifieke utiliteitsgebouwen. Voorbeelden zijn kantoren, scholen, ziekenhuizen of kantoren. Een uitgebreid overzicht vindt u op de website van RVO. Vooral het energielabel van het kantoor staat de laatste tijd in de belangstelling. Dit komt omdat sinds 2023 alle kantoren in Nederland wettelijk verplicht zijn om een ​​C-label of hoger te hebben.

Verplicht energielabel C vanaf 2023

Vanaf Januari 2023 zijn alle Nederlandse kantoren (meer dan 100 m2) wettelijk verplicht om een ​​label van Label C of hoger te hebben. Kantoren met slechte markeringen zijn niet langer beschikbaar. Er is dus nog tijd om het energielabel voor het kantoor vast te stellen en waar nodig te verbeteren volgens de BRL9500 richtlijnen. Met behulp van een WAN gecertificeerde EPAU adviseur brengt u het actuele energieverbruik van uw kantoor in kaart. Eventueel worden met behulp van daaropvolgend maatwerkoverleg verbeterstappen gezet.

Uitzonderingen

De verplichting om het kantoor te labelen met Energielabel C geldt niet als:

  • De gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) is minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • De gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties en hun nevenfuncties in het gebouw bedraagt ​​minder dan 100 m2.
  • Het zijn rijksmonumenten in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Monumentenwet of de monumentale verordening van een staat of stad.
  • Een kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar kan worden gebruikt.
  • Een kantoorpand dat is onteigend of aangekocht op basis van de onteigeningsmethode. Kantoorgebouwen gebruiken geen energie om het binnenklimaat te regelen.
  • De stappen die nodig zijn om de energie-index 1,3 te halen, hebben een terugverdientijd van 10 jaar of meer.